neutral

Kvalita vody

Kvalitu pitné vody ve všech námi provozovovaných sítích provádí naše zkušební laboratoř pitných vod (posouzená ASLAB - středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří). Četnost a rozsah rozborů se řídí příslušnými zákony a prováděcími vyhláškami.

Pokud se jedná o vodovody ve správě naší akciové společnosti, můžete prohlížet hodnoty z této interaktivní stránky, nebo si stáhnout přehled o kvalitě vody v PDF (řazeno abecedně). Případné další informace poskytneme na tel. čísle 569 430 242.

 

Kam dál?