• pitna-voda
  • odpadni-voda
  • rozbory-vody
  • montazni-prace
  • obnovitelne-zdroje
  • inzenyrska-cinnost

kvalitní služby – solidární cena vody - ochrana životního prostředí – smíšený model provozování – zodpovědné hospodaření s majetkem

Aktuality

Tisková zpráva – zvýšení cen V+S

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod bylo nuceno rozhodnout na svém posledním zasedání o úpravě cen vodného a stočného pro všechny odběratele společnosti. Ceny se od 1.ledna 2020 zvýší o 4,97 % na celkových 79,63 Kč včetně DPH za m3 vody, z toho vodné činí 43,66 Kč včetně DPH za ma stočné 36,27 Kč včetně DPH za m3. V absolutní částce se tedy cena za vodné a stočné meziročně zvyšuje o 3,78 Kč za m3 vody. Při průměrné spotřebě necelých 83 l na zásobovaného obyvatele a den vychází zvýšení ceny za vodné a stočné na necelých 115,-Kč na jednoho odběratele za rok. V oboru vodárenství se jedná o jedno z nejnižších navýšení cen, a to ještě procentem z velmi nízkých základů. Společnost díky efektivnímu a velmi úspornému řízení dlouhodobě drží cenové úrovně zhruba 20 % pod celostátním i regionálním průměrem. Chystané snížení DPH na 10 % přinese od 1.5.2020 snížení výše uvedených cen prakticky na cenovou úroveň roku 2019.

Rozhodnutí představenstva o zvýšení cen předcházel důkladný ekonomický rozbor jednotlivých položek tvořících kalkulované ceny. Mezi významné, společností neovlivnitelné, nákladové položky, které se na zvýšení výrazně podílely, patří především nutné růst odpisů z infrastrukturního majetku, inflační nárůsty cen energií, personálních nákladů a státních poplatků za vypouštění odpadních vod. Přesto lze konstatovat, že společnost výraznou část růstu nákladů dokázala vhodnými opatřeními eliminovat tak, aby se do konečné ceny nepromítly v plné výši. 

Společnost je stabilizovaná, municipálně vlastněná vodohospodářská společnost tzv. smíšeného typu, tzn. že infrastrukturní majetek sama vlastní a také provozuje. Dlouhodobě se ve svých hlavních činnostech – dodávkách pitné vody a čištění odpadních vod -   snaží orientovat na zákazníka a maximální zkvalitnění služeb, a držet politiku sociálně únosné míry cen.  Zásobuje cca 72 tis. obyvatel (přes 16 tis odběrných míst) převážně v bývalém okrese Havlíčkův Brod, dále dodává vodu na Pelhřimovsko, Čáslavsko a Hlinecko.

Do obnovy vodohospodářského majetku bude společnost letos investovat více než 90 mil. Kč, tak aby ani v budoucnu nebylo ohroženo plynulé zásobování pitnou vodou a její čištění. 

 

Představenstvo společnosti