neutral

Doporučení

Doporučení k vodoměrům

Vážený zákazníku, rádi bychom Vám poskytli několik doporučení:

  • pravidelnou kontrolou stavu Vašeho vodoměru můžete včas odhalit závadu na Vašem rozvodu a předejít tak vzniku škody

  • vodoměr nevyžaduje z Vaší strany prakticky žádnou údržbu. Pouze dbejte na to, aby nedošlo k poškození plomby prokazující úřední ověření vodoměru a montážní plomby na  jeho šroubení. Za ochranu vodoměru odpovídá dle zákona č.274/2001 Sb. odběratel-vlastník připojené nemovitosti

  • chraňte vodoměr a přilehlý rozvod s uzávěry před mrazem, který ho může poškodit a Vám způsobit zbytečné škody způsobené únikem vody

  • jako placenou službu Vám nabízíme uzavření přívodu vody do Vaší nemovitosti v případě jejího dlouhodobého neužívání nebo poruchy na domovním rozvodu. S objednávkou se obraťte na náš příslušný vodohospodářský provoz