• pitna-voda
  • odpadni-voda
  • rozbory-vody
  • montazni-prace
  • obnovitelne-zdroje
  • inzenyrska-cinnost

kvalitní služby – solidární cena vody - ochrana životního prostředí – smíšený model provozování – zodpovědné hospodaření s majetkem

Získání certifikátu integrovaného systému řízení IMS

Významnou událostí v roce 2011 byla příprava na získání certifikátu integrovaného systému řízení IMS podle norem ISO, která byla na sklonku roku korunována jeho úspěšným dokončením.

Zavedli jsme systém řízení managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS), environmentu dle normy ČSN EN ISO 14001: 2005 (EMS) a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN EN OHSAS 18001:2008 (BOZP). Věříme, že to přinese další zkvalitnění našich služeb, zvýšení konkurenceschopnosti i nalezení dalších rezerv ve společnosti.