neutral

Ostatní informace

Laboratoř na novém místě
Od 5. září 2016 poskytujeme služby rozborů vody na nové adrese: areál Čistírny odpadních vod Perknov, Okrouhlická 3288, Havlíčkův Brod.
Telefon:
+420 569 430 241 (pitná voda)
+420 569 430 280 (odpadní voda)
+420 569 430 242 (vedoucí laboratoře).

 

Získání certifikátu integrovaného systému řízení IMS
Významnou událostí v roce 2011 byla příprava na získání certifikátu integrovaného systému řízení IMS podle norem ISO, která byla na sklonku roku korunována jeho úspěšným dokončením. Zavedli jsme systém řízení managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS), environmentu dle normy ČSN EN ISO 14001: 2005 (EMS) a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN EN OHSAS 18001:2008 (BOZP). Věříme, že to přinese další zkvalitnění našich služeb, zvýšení konkurenceschopnosti i nalezení dalších rezerv ve společnosti.