neutral

O nás

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod byla založena 1.11.1993 Fondem národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu s.p. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Základní kapitál společnosti činí 873 979 000,-Kč. Většinovým vlastníkem společnosti jsou města a obce z regionu, které drží více než 80% akcií.

Předmět podnikání společnosti

  • Provozování vodovodů a kanalizací,
  • zemní práce prováděné stroji,
  • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
  • nákup a prodej zboží, vyjma předmětů vyhražených živnostenským zákonem,
  • zemědělská výroba.

Pitná voda

Společnost provozuje 708 km vodovodní sítě, 14 827 ks vodovodních přípojek v délce 162 km. Zásobuje 69 tis.obyvatel okresu Havlíčkův Brod, částečně i Pelhřimov a Kutná Hora.

Odpadní voda

Společnost provozuje 162 km kanalizační sítě, 7 489 ks kanalizačních přípojek v délce 51 km a 9 čistíren odpadních vod v Havlíčkově Brodě, Chotěboři, Světlé nad Sázavou, Ledči nad Sázavou, Golčově Jeníkově, Přibyslavi, Hněvkovicích, Kožlí a Bílku u Chotěboře s celkovou denní kapacitou 109 tis. m3.

Podnikatelská filozofie společnosti

Kvalitní služby

Základní podnikatelskou činností je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Vždy usilujeme o kvalitní a hodnotné služby.

Ochrana životního prostředí

Snažíme se, aby se naše veškerá činnost vyznačovala citlivým přístupem k životnímu prostředí, respektujícím příslušné zákony, nařízení a řídícím se poznatky moderní vědy. Jsme toho názoru, že při hospodaření s vodou, jako s nejcennějším přírodním zdrojem je nutno minimalizovat ztráty ve všech okamžicích jejího využití a že je naší povinností usilovat o její navrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě.

Moderní technologie

Snažíme se zavádět do naší činnosti nejnovější poznatky v oboru, které vedou ke snižování nákladů a zlepšování kvality našich produktů.

Komunikace s veřejností

Snažíme se vždy informovat naše zákazníky a širokou veřejnost o závažných otázkách v oblastech zásobení vodou a kanalizací. Seznamujeme je s plánováním nových zařízení a s tvorbou cen za poskytované služby.

Kam dál?