neutral

Vyjadřovací služba

Vstup do vyjadřovací služby https://vportal.vakhb.cz


Informace k Elektronické žádosti o vyjádření

Upozorňujeme žadatele o vyjádření, že naše společnost od 1. 6. 2021 provozuje centrální systém vyjadřování se zadáváním Žádosti o vyjádření elektronicky přes webový formulář na internetové adrese: https://vportal.vakhb.cz/. Doporučujeme používat internetový prohlížeč Google Chrome.

 

Oproti dřívějším postupům při zadávání Žádostí došlo především ke změně zadávání zájmového území. Žadatel o vyjádření zadává zájmové území elektronicky přes webový formulář vyznačením zájmového území ohradou (polygonem) v mapovém klientu. Odpadlo zadávání dle parcelních čísel.

 

Zde je možno podat žádost o vyjádření pro všechny druhy stavebního řízení (vyjádření k projektové dokumentaci) i pro zjištění průběhu námi provozovaných sítí (k existenci sítí). Mezi těmito žádostmi není žádný rozdíl. Žádost o vyjádření se zadává elektronicky přes webový formulář, poštou nebo osobně. Žádosti podané elektronicky přes webový formulář budou mít přednost při zpracování, před žádostmi podanými osobně nebo poštou. Žádosti zaslané poštou nebo osobně budou vyřízeny ve lhůtě do 30 dnů. Žádosti zaslané e-mailem nebudou akceptovány! Vyjádření pro všechny druhy řízení nejsou u společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. zpoplatněny.

 

Nedílnou součástí vyjádření je jeho textová část a vyznačené zájmové území žadatele s průběhem námi provozovaných sítí včetně legendy inženýrských sítí. Vydané vyjádření je možno doručit elektronicky na emailovou adresu žadatele ve formátu PDF, poštou nebo vyzvednout osobně na adrese: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod. Všechna takto vydaná vyjádření jsou stejně platná, nezáleží na způsobu jejich vydání.

 

Webový formulář pro zadávání žádosti umožňuje:

  • zaregistrování žadatele. Tato volba je určena pro žadatele, kteří žádají častěji a opakovaně o vyjádření. Je nutno provést prvotní vyplnění formuláře pro registraci – zaregistrovat se. Při zadávání žádosti se pak takto registrovaný žadatel přihlásí a již nemusí vícekrát vyplňovat údaje o žadateli, převezmou se z registrace,
  • při vyplňování adres žadatele nebo investora, pokud jde o podnikatelský subjekt, se využívá Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES) Ministerstva financí.  Při zadání IČ nebo klíčového slova v názvu podnikatelského subjektu je možno vybrat subjekt z ARESu,
  • při vyplňování adres žadatele, investora nebo výběru lokality, využití Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) ČÚZK. Po zadání obce, katastru atd. je nutno vybrat ze seznamu adres nebo parcel,
  • zadávání zájmového území nakreslením ohrady (polygonu) v mapovém klientu. Vyjádření se vydává a je platné pouze, pro takto zakreslená zájmová území,

 

 

Webový formulář obsahuje velmi podrobnou nápovědu včetně videa označenou symbolem „i“. Žlutá pole ve formuláři jsou povinná a bez jejich vyplnění není možno žádost podat. O registraci a zadání žádosti o vyjádření je žadatel informován informačním emailem generovaným a zasílaným systémem automaticky na e-mail žadatele.

Všechny žádosti, kromě žádosti pro zjištění průběhu sítí, musí obsahovat projektovou dokumentaci v digitální podobě (situaci stavby, technickou zprávu atd.) ve formátu PDF. Bez těchto „povinných“ příloh, v požadovaných formátech, nebude možno žádost podat. Jednotlivé soubory lze vkládat do velikosti 5 MB a délka názvu přikládaného souboru by neměla přesáhnout 256 znaků. V případě obsáhlé projektové dokumentace, velkého zájmového území nebo jiných nestandardních požadavku je nutná osobní konzultace s pracovníky zpracovávajícími vyjádření.

 

 

Informace o stavu žádostí podává: 

Ing. Michal Janáček – tel. 569 430 231, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Vít Straka – tel. 569 430 230, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.