neutral

Kvalita vody

Kvalitu pitné vody ve všech námi provozovovaných sítích provádí naše zkušební laboratoř pitných vod (posouzená ASLAB - středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří). Četnost a rozsah rozborů se řídí příslušnými zákony a prováděcími vyhláškami.

Pokud se jedná o vodovody ve správě naší akciové společnosti, můžete prohlížet hodnoty z této interaktivní stránky, nebo si stáhnout přehled o kvalitě vody v PDF (řazeno abecedně). Případné další informace poskytneme na tel. čísle 569 430 242.

Informace dle §3a, odst. 9), zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Na základě ustanovení §3a, odst. 9), zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu povinen zveřejnit, kromě jakosti dodávané pitné vody, i chemické látky a chemické směsi, které jsou používány při úpravě této vody.

Posouzení rizik při výrobě a distribuci pitné vody
Posouzení rizik podle §3c, odst.1), písm. f) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, pro výrobu a distribuci pitné vody se aktuálně zpracovává a kompletně
bude vydáno v průběhu roku 2020.
 

Kam dál?