neutral

Kvalita vody

Kvalitu pitné vody ve všech námi provozovovaných sítích provádí naše zkušební laboratoř pitných vod (posouzená ASLAB - středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří). Četnost a rozsah rozborů se řídí příslušnými zákony a prováděcími vyhláškami.

Ukazatele kvality pitné vody
Pokud se jedná o vodovody ve správě naší akciové společnosti, můžete prohlížet hodnoty z této interaktivní stránky, nebo si stáhnout přehled o kvalitě vody v PDF (řazeno abecedně). 

Tvrdost vody
Pro aktuální informaci o tvrdosti vody (dle platné legislativy je správné označení vápník a hořčík, případně suma vápníku a hořčíku) volejte na tel. čísla 603 293 407, 569 430 241, kde poskytneme další vysvětlující informace ke kvalitě vody.

Informace dle §3a, odst. 9), zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Na základě ustanovení §3a, odst. 9), zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu povinen zveřejnit, kromě jakosti dodávané pitné vody, i chemické látky a chemické směsi, které jsou používány při úpravě této vody.

Posouzení rizik při výrobě a distribuci pitné vody
Posouzení rizik podle §3c, odst.1), písm. f) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, pro výrobu a distribuci pitné vody je průběžně aktualizováno.

Kde nás najdete
poskytujeme služby rozborů vody na adrese: areál Čistírny odpadních vod Perknov, Okrouhlická 3288, Havlíčkův Brod.
Telefon:
+420 569 430 241 (pitná voda)
+420 569 430 280 (odpadní voda)
+420 569 430 242 (vedoucí laboratoře)

 

Kam dál?