neutral

Výpadky v dodávce vody

 

 

 

V současné chvíli neprobíhají žádné odstávky na dodávkách pitné vody.