• pitna-voda
  • odpadni-voda
  • rozbory-vody
  • montazni-prace
  • obnovitelne-zdroje
  • inzenyrska-cinnost

kvalitní služby – solidární cena vody - ochrana životního prostředí – smíšený model provozování – zodpovědné hospodaření s majetkem

Aktuality

Aktuální spolufinancované akce evropské unie

Odkanalizování místní části Herlify, Vodovod a kanalizace Novotnův Dvůr, rozšíření stávající ČOV Havlíčkův Brod o deemulgační stanici – dotace SFŽP, napojení městyse Štoky na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany – dotace SFŽP