• pitna-voda
 • odpadni-voda
 • rozbory-vody
 • montazni-prace
 • obnovitelne-zdroje
 • inzenyrska-cinnost

kvalitní služby – solidární cena vody - ochrana životního prostředí – smíšený model provozování – zodpovědné hospodaření s majetkem

Aktuality

 • Rozšíření ČOV o deemulgační stanici

  Předmětem podpory je rozšíření stávající ČOV Havlíčkův Brod o deemulgační stanici v kraji Vysočina. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s nebezpečnými odpady a navýšení kapacity jejich zpracování o 10 080 t/rok. Více informací zde..., leták likvidace nebezpečných kapalných odpadů zde...

 • Aplikace SledujVodu

  Představujeme aplikaci pro mobilní zařízení na online sledování spotřeby vody v grafech, export dat, alarmy dle vlastních kritérií. Více informací zde ...

 • Zákaznický informační systém

  Informace o spuštění zákaznického informačního systému pro obchodní partnery s uzavřenou smlouvou na odběrné místo. K přihlášení použijte formulář na internetové adrese: https://zportal.vakhb.cz. Způsob registrace a přihlášení včetně ovládání naleznete zde...

 • Vyjádření - elektronické podání žádosti

  Upozorňujeme žadatele o vyjádření, že naše společnost od 1. 6. 2021 provozuje centrální systém vyjadřování se zadáváním Žádosti o vyjádření elektronicky přes webový formulář na internetové adrese: https://vportal.vakhb.cz. Oproti dřívějším postupům při zadávání žádostí došlo především ke změně zadávání zájmového území. Více informací zde...  

 • Nabízíme dovoz vody

  Potřebujete rychle dopravit pitnou vodu do bazénu, vodojemu nebo jezírka? Kontakt: Michal Novák v pracovní době pondělí - pátek 7:00 - 15:00, tel: 603 500 098. Dopravu zajistíme cisternou, ceny dle ceníku.

 • Aktuální spolufinancované akce evropské unie

  Intenzifikace ČOV Chotěboř 

 • Pamětní deska na ČOV Perknov

  Využití tepla z odpadní vody na úpravu kalů na čistírně odpadních vod v Havlíčkově Brodě. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR.

Nutná aktualizace smluv s vodárenskou společností

Pohlídejte si aktualizaci uzavřené smlouvy s vodárenskou společností.

 

V souvislosti s novelou zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,

která vstoupila v platnost 1. 1. 2014, je třeba veškeré starší smlouvy aktualizovat do 31. 12. 2023.

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřená s odběrateli musí, v souladu

s výše zmíněnou novelou, obsahovat náležitosti, mezi něž patří předmět smlouvy, smluvní strany,

vlastník a provozovatel vodovodu, vlastník přípojky a připojené stavby nebo pozemku, počet trvale

připojených osob, stanovení podmínek dodávky, limity dodávaného množství a množství určujícího

kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální),

ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů) a další.

 

Aktualizaci smluv provádí společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. průběžně již od roku 2014.

Někteří odběratelé zaslané nové smlouvy dosud nevrátili.

Smlouvu lze aktualizovat i na obchodním oddělení společnosti Žižkova 832, Havlíčkův Brod.

Ze zákona č.275/2013 Sb. vyplývá možnost omezení dodávky vody a odvádění odpadní vody do kanalizace

našim odběratelům bez řádně uzavřené nové smlouvy.