• pitna-voda
 • odpadni-voda
 • rozbory-vody
 • montazni-prace
 • obnovitelne-zdroje
 • inzenyrska-cinnost

kvalitní služby – solidární cena vody - ochrana životního prostředí – smíšený model provozování – zodpovědné hospodaření s majetkem

Aktuality

 • Kultura

  Pozvánka na vodárenský bál "Šakalí léta" dne 25/11/2023. Plakát zde...  

 • Rozšíření ČOV o deemulgační stanici

  Předmětem podpory je rozšíření stávající ČOV Havlíčkův Brod o deemulgační stanici v kraji Vysočina. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s nebezpečnými odpady a navýšení kapacity jejich zpracování o 10 080 t/rok. Více informací zde..., leták likvidace nebezpečných kapalných odpadů zde...

 • Aplikace SledujVodu

  Představujeme aplikaci pro mobilní zařízení na online sledování spotřeby vody v grafech, export dat, alarmy dle vlastních kritérií. Více informací zde ...

 • VÝROBA BIOMETANU A JEHO VTLAČENÍ DO PDS - ČOV PERKNOV

  Hlavním cílem projektu je výroba biometanu z bioplynu na ČOV Perknov a jeho vtláčení do plynárenské distribuční soustavy. Více o projektu zde ...

 • Zákaznický informační systém

  Informace o spuštění zákaznického informačního systému pro obchodní partnery s uzavřenou smlouvou na odběrné místo. K přihlášení použijte formulář na internetové adrese: https://zportal.vakhb.cz. Způsob registrace a přihlášení včetně ovládání naleznete zde...

 • Vyjádření - elektronické podání žádosti

  Upozorňujeme žadatele o vyjádření, že naše společnost od 1. 6. 2021 provozuje centrální systém vyjadřování se zadáváním Žádosti o vyjádření elektronicky přes webový formulář na internetové adrese: https://vportal.vakhb.cz. Oproti dřívějším postupům při zadávání žádostí došlo především ke změně zadávání zájmového území. Více informací zde...  

 • Nabízíme vývoz odpadních vod

  ČOV Havlíčkův Brod: Ing. Brož, tel.: 604244468, ČOV Světlá n/S: p. Kříž tel.: 603500065, ČOV Chotěboř: p. Jokl tel.: 731136800. Leták zde...

 • Nabízíme dovoz vody

  Potřebujete rychle dopravit pitnou vodu do bazénu, vodojemu nebo jezírka? Kontakt: Michal Novák v pracovní době pondělí - pátek 7:00 - 15:00, tel: 603 500 098. Dopravu zajistíme cisternou, ceny dle ceníku.

 • Aktuální spolufinancované akce evropské unie

  Odkanalizování místní části Herlify, Vodovod a kanalizace Novotnův Dvůr, rozšíření stávající ČOV Havlíčkův Brod o deemulgační stanici – dotace SFŽP, napojení městyse Štoky na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany – dotace SFŽP

 • Pamětní deska na ČOV Perknov

  Využití tepla z odpadní vody na úpravu kalů na čistírně odpadních vod v Havlíčkově Brodě. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR.

Zadejte prosím e-mailovou adresu zaregistrovanou se svým uživatelským účtem. Na tuto adresu vám bude zasláno vaše uživatelské jméno.